the_road_into_the_field_203672

LEDARSKAPSPROGRAM FÖR INDIVID

Programmets innehåll anpassas utifrån den enskilda individens behov. Vi utgår från en nulägesanalys där du gör en självuppskattning på dina chef- och ledaregenskaper. Tillsammans lägger vi upp teoripass utifrån den kompetens som ska stärkas för att utveckla din roll som ledare.

Kombinationen teoripass som varvas med coaching stärker lärandet. Att dessutom komplettera med hemuppgifter skapar förutsättningar för beständiga förändringar och resultat. Läs mer

LEDARSKAPSPROGRAM FÖR GRUPP

För att få ett långsiktigt och hållbart ledarskap utgår vi från gruppens behov och förutsättningar. Vi varvar teori, reflektion med praktiska övningar och programmet löper över en längre tid. (4-6 mån) För att nå beständiga resultat fokuserar vi på vad vi vill förändra och alla deltagare ges möjlighet att träna på sina beteendeförändringar i vardagen.

Stöd ges under hela programmet i form av coaching och kontinuerlig feedback. Både internt och externt. Programmet bygger på ett coachande förhållningssätt där bekräftelse och feedback är viktiga parametrar som möjliggör förändring av beteenden som består.

Programmet ger en gemensam bas för hur du med hjälp av bekräftelse och feedback förändrar, växer och utvecklar dig och din grupp. Ni får verktyg så att ni som grupp enas kring vad coachande ledarskap innebär och hur ni ska förhålla er till varandra.

Upplägg

Ca 3 heldagar med teori, övningar och reflektioner. Hemuppgifter som följs upp av intern coachingstruktur. Självklart anpassas programmet utifrån var ni som grupp befinner er och vad ni behöver.

Välkommen att kontakta Soleva för närmare upplägg och konstnadsförslag.