beautiful_young_girl_206702

COACHING- OCH MENTORPROGRAM

Programmets innehåll skräddarsys utifrån den enskilda individens behov. Vi utgår från en tydlig struktur med kombinerad coaching och mentorskap under en längre period för att nå beständiga och hållbara resultat.

Frekvensen av möten och möjligheten att stämma av när konkreta utmaningar och situationer uppstår ger möjlighet till ett naturligt lärande i vardagliga situationer.

Exempel på ämnen som tas upp i programmet:

 • Personligt ledarskap – Värderingar
 • Nulägesanalys: styrkor och utmaningar
 • Målstyrning och fokusering: Vad vill du egentligen?
 • Motivation: Vad är din drivkraft?
 • Kommunikation och feedback
 • Ledarskap och inflytande: Att skapa resultat genom andra
 • Delegering: Medveten prioritering av tid
 • Disciplin att ändra beteenden – självkärlek

Mentor och bollplank i vardagliga och praktiska arbetssituationer som exempelvis:

 • Planering av möten
 • Motsättningar och konfliktsituationer
 • Utmaningar kring kommunikationen mot individ eller grupp
 • Hur strukturera och prioritera sitt arbete?
 • Hur nå mitt eller gruppens mål?

 

”Visst var det så att jag redan visste mycket av det du sa, men det är sättet du förmedlar dina budskap på och sättet du ”sparkar” på mig när du säger att ”det här måste du faktiskt ändra på”

Vi har gått igenom mitt ledarskap, mitt sätt att hantera anställda och hur jag ska dra mer nytta av mina medarbetare genom att ge dem ökat ansvar och ökad insyn i företaget.

Du fick mig att öppna mina ögon och du har varit ett otroligt gott bollplank.”  

Arild Viken , VD Arild Allteknik

”Vi är inne i en tuff tid i vår organisation. Vi har genomfört många förändringar på kort tid. Det har gett resultat, men det har inte varit smärtfritt. I den situationen är det värdefullt för en kyrkoherde att få ta fram de svåraste bitarna och ha Eva Solberg som bollplank. Lösningarna måste komma från mig själv, men då och då behöver man någon utomstående. Det kan förlösa en att höra det man själv tänker.

Jag tycker vårt samarbete fungerat bra och jag kan varmt rekommendera Eva till andra som leder stora organisationer.”

Valter Fryxelius, Kyrkoherde Arvika