DISC

OM DISCANALYS

Vill du få större insikt i hur du kommunicerar ? Vill du förstå vad dina kollegor, medarbetare eller chef  egentligen försöker förmedla?

Då kan första steget vara att göra en DISC-analys där du gör ett självskattningstest och sedan får en återkoppling på vilka beteenden och kommunikationsmönster du har. Du får möjlighet till reflektion och att stanna upp i den dagliga verksamheten.

Eva Solberg är certifierad användare i extendend DISC och utför individuella, par- och gruppprofiler för att du som indvid eller ni som grupp kan utvecklas och skapa ett bättre resultat. 

Kommunikation – Hur når jag fram med mitt budskap?

Vi människor är som snöflingor – unika. Men basen är densamma, vi har gemensamma karaktärer och egenskaper. Snöflingan består av vatten men formar sig utifrån klimat och miljö. Även vi människor består till stor del av vatten och påverkas av vår miljö och uppväxt. För att kunna nå andra människor i din kommunikation är det en god idé att du börjar med dig själv.

Då kan du lära dig att anpassa din kommunikation vid olika situationer.

DISC analysen ger dig insikt i vilka beteenden som känns mest naturliga för dig och som följaktligen tar minst energi. Du får även svar på vilka beteenden som tar mycket energi av dig och hur du agerar under press och stress.

 

Exempel på upplägg

Du kan använda det som ett stöd i din individuella utveckling där resultatet kan ge dig både bekräftelser och insikter på hur du agerar mest naturligt och under press. Detta är ett viktigt verktyg som definierar var du står idag och tillsammans lägger vi upp en struktur där vi varvar coaching, hemuppgifter och träning av beteende i det vardagliga arbetet. Självklart sätter vi mål och följer upp längs vägen.

Är ni en arbetsgrupp som vill ta nästa kliv i er utveckling, rekommenderas att ni även gör en gruppanalys. Utifrån den kompletterar vi med temadagar som exempelvis feedback, värdegrund/kultur el förändringsledarskap.

Är ni två personer som arbetar väldigt tight men når inte riktigt varandra? Då är lämpligt att, förutom individuella analyser, göra en paranalys för att hitta era lik- och olikheter.

I alla processer är DISCanalysen ett verktyg som ger möjlighet att reflektera och diskutera både sitt egna och kollegans resultat. Då ökar både självinsikt och förståelse för andra personer vilket leder till ett mer trivsamt arbetsklimat och effektivare resultat. Självklart går det att företagsanpassa utifrån era behov.