fern

ABONNEMANG AFFÄRSTÖD

Abonnemangstjänsten bygger på ett mentorskap och coachande förhållningssätt där du får ett externt bollplank i de vardagliga utmaningar som du står inför. Du får även möjlighet att få ett annat perspektiv vilket kan vända problem och utmaningar till möjligheter.

Du väljer temat som är din utmaning och som du vill fördjupa dig inom både teoretiskt och praktisk.

För att uppnå bästa resultat rekommenderas att ha kontinuerliga möten, 1-2 gånger i månaden.

Exempel på ämnen som tas upp i programmet:

 • Mentorskap
 • Hur effektivisera säljprocesserna inom säljorganisationen?
 • Effektiva medarbetar- och utvecklingssamtal
 • Marknadsföring – marknadsplanering
 • Stärka affärsmannaskapet
 • Hur arbeta effektivt med mål och uppföljning?
 • Kommunikation – hur når jag fram med mina budskap?
 • Effektiv mötesteknik
 • Presentationsteknik
 • Förändringsprocesser – hur leda mig själv och andra i förändring?
 • Personligt ledarskap – värderingar
 • Kundmötet – hur bygga varaktiga kundrelationer?
 • Coacha andra att utvecklas och växa
 • Affärsutveckling – vad är nästa steg?
 • Kommunikation och feedback
 • Delegering: Medveten prioritering av tid