lighthouse_sky_blue

UTBILDNING

För att nå dina mål som ledare kan du ibland behöva mer kunskap kring ett ämne som gör att du känner dig tryggare i din roll. Du får en förståelse för processen och din omgivning vilket gör att du lättare kan delegera och coacha dina medarbetare.

Soleva education har ett nätverk av samarbetspartners för att kunna erbjuda det bästa för just dig och ditt företag. Soleva education är också en del av företagsgemenskapen Klara Kompetenser som erbjuder spetskompetens och produkter som hjälper andra företag att nå framgång och lyckas med sina ambitioner. Läs gärna mer på  hemsidan Klara Kompetenser

Just nu har du även möjligheten att anmäla ditt intresse för:

Diplomutbildning -Att leda i förändring – start 26 sept 2017

Står du och ditt företag i startgroparna till förändring? Funderar över hur du ska få med dig alla ?

Passa på att gå vår diplomutbildning till hösten där du får konkreta verktyg hur du bemöter motstånd samt få en tydlig struktur hur du kan leda människor i förändringsprojekt. 

Leda människor i förändring

I denna utbildning kommer vi arbeta med hur du kan leda människor i förändring eller förändringsprojekt från idé till avslut. Målet är att ge dig konkreta verktyg hur du bemöter motstånd som alltid uppstår i förändring samt ge en tydlig struktur hur du kan leda människor i förändringsprojekt.

Utbildningens upplägg

Målsättningen är att utmana dig, både i din yrkesroll och som individ, under utbildningen. Pedagogiken bygger på att du skall få uppleva, reflektera och utvecklas för att förbereda dig inför nya utmaningar och för att få tillgång till nya verktyg. Upplägget på våra kurser är konstruerade så att du skall tränas i de utmaningar du står inför.

Som kursdeltagare krävs en egen insats i form av förberedelse inför utbildningsstart, eget arbete mellan kurstillfällen och aktivt deltagande vid kurstillfällena. Hela utbildningen ska ses som en process där kunskap, träning och insikter hur du agerar som ledare gör dig till en mer medveten ledare i förändring.

Målgrupp

För dig som är ledare och arbetar med förändring och utveckling av verksamhet samt människor. Antingen i projekt eller i löpande verksamhet i ett företag eller organisation.

StockSnap_2USDVKPSWS

Utbildningens mål

Efter utbildningen ska du:

  • Ha kunskap kring hur människor reagerar i förändringsprocesser
  • Ha fått förståelse kring de olika utvecklingsstadierna i en grupp.
  • Ha kunskap i hur mål och belöningar skapar motivation
  • Ha fått verktyg hur du bemöter motstånd vid förändringar
  • Ha verktyg och kunskap hur du ger feedback som förändrar och utvecklar
  • Ha fått verktyg hur du genomför en fokuseringsprocess som tar dig ur förvirringen
  • Ha fått verktyg och kunskap hur utvärdering ger människor möjligheten att lära sig av sina erfarenheter och utveckla sig själva och verksamheten

 Förkunskapskrav

Inga, men du kommer få ut mest av kursen om du har jobbat som ledare i någon form i en organisation, verksamhet eller projekt.

När och Var

Utbildningen omfattar 15 timmar under 5 st tillfällen och lektionspassen sker kvällstid kl 17 – 20 i Klara Kompetensers lokaler på Våxnäsgatan i  Karlstad samt på Karlstad Business center i Inre hamn, Karlstad.

Datum: 26/9, 10/10, 24/10, 7/11 och 21/11

Kostnad:     9.900 kr , 20% rabatt om du är medlem i KBC – Karlstad business center

Kurslitteratur

”Förändringens Hus – att leda förändringsprojekt från idé till avslut”

Claes Beckman & Erik Alquist – kurslitteraturen ingår i kursavgiften

Ange namn och företag : Anmäl här  eller via  Karlstad Businesscenter

 

”Formatet för utbildningen var väldigt lyckat då det gav utrymme för diskussioner och tankar från oss kursdeltagare samtidigt som vi hela tiden hade ett stöd i kurslitteraturen och från egenarbetet mellan träffarna. Allt detta under en kompetent och pedagogisk ledning av Eva Solberg.”

Maria Pettersson VD , Hammarö Energi

”En fantastisk utbildning med en engagerad, kunnig, strukturerad och lyhörd lärare. Utbildningen gav mig många insikter. Det jag lärde mig främst var vikten av att lyssna på alla oavsett åsikter, att vara kommunikativ på ett informativ och uppmuntrande sätt.”

Monica Törngren, Vie Coach- och företagspartner

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

 

Coachande förhållningssätt – start 19 sept 2017

I denna utbildning kommer vi arbeta med hur du kan bli ännu duktigare på att möta dina medarbetare och kunder. Målet är att ge konkreta verktyg hur du kan utveckla din kommunikation så att varje möte känns värdefullt och givande. Vi utgår från de kärnkompetenser som International Coach Federation (ICF) står för.

Läs mer om upplägget och hur du anmäler dig på Coachande förhållningssätt

 

StockSnap_DD2NT3U6NF

 

Maila eller ring Eva Solberg om du vill veta mer!