lighthouse_sky_blue

UTBILDNING

För att nå dina mål som ledare kan du ibland behöva mer kunskap kring ett ämne som gör att du känner dig tryggare i din roll. Du får en förståelse för processen och din omgivning vilket gör att du lättare kan delegera och coacha dina medarbetare.

Soleva education har ett nätverk av samarbetspartners för att kunna erbjuda det bästa för just dig och ditt företag. Soleva education är också en del av företagsgemenskapen Klara Kompetenser som erbjuder spetskompetens och produkter som hjälper andra företag att nå framgång och lyckas med sina ambitioner. Läs gärna mer på  hemsidan Klara Kompetenser

Exempel på öppna utbildningar som även går att skräddarsy utifrån ert företags behov är:

Diplomutbildning -Att leda i förändring 

Står du och ditt företag i startgroparna till förändring? Funderar över hur du ska få med dig alla ?

Passa på att gå vår diplomutbildning där du får konkreta verktyg hur du bemöter motstånd samt få en tydlig struktur hur du kan leda människor i förändringsprojekt. 

Leda människor i förändring

I denna utbildning kommer vi arbeta med hur du kan leda människor i förändring eller förändringsprojekt från idé till avslut. Målet är att ge dig konkreta verktyg hur du bemöter motstånd som alltid uppstår i förändring samt ge en tydlig struktur hur du kan leda människor i förändringsprojekt.

Utbildningens upplägg

Målsättningen är att utmana dig, både i din yrkesroll och som individ, under utbildningen. Pedagogiken bygger på att du skall få uppleva, reflektera och utvecklas för att förbereda dig inför nya utmaningar och för att få tillgång till nya verktyg. Upplägget på våra kurser är konstruerade så att du skall tränas i de utmaningar du står inför.

Som kursdeltagare krävs en egen insats i form av förberedelse inför utbildningsstart, eget arbete mellan kurstillfällen och aktivt deltagande vid kurstillfällena. Hela utbildningen ska ses som en process där kunskap, träning och insikter hur du agerar som ledare gör dig till en mer medveten ledare i förändring.

Målgrupp

För dig som är ledare och arbetar med förändring och utveckling av verksamhet samt människor. Antingen i projekt eller i löpande verksamhet i ett företag eller organisation.

StockSnap_2USDVKPSWS

Utbildningens mål

Efter utbildningen ska du:

 • Ha kunskap kring hur människor reagerar i förändringsprocesser
 • Ha fått förståelse kring de olika utvecklingsstadierna i en grupp.
 • Ha kunskap i hur mål och belöningar skapar motivation
 • Ha fått verktyg hur du bemöter motstånd vid förändringar
 • Ha verktyg och kunskap hur du ger feedback som förändrar och utvecklar
 • Ha fått verktyg hur du genomför en fokuseringsprocess som tar dig ur förvirringen
 • Ha fått verktyg och kunskap hur utvärdering ger människor möjligheten att lära sig av sina erfarenheter och utveckla sig själva och verksamheten

 Förkunskapskrav

Inga, men du kommer få ut mest av kursen om du har jobbat som ledare i någon form i en organisation, verksamhet eller projekt.

Skicka intresse anmälan  Här

Kurslitteratur

”Förändringens Hus – att leda förändringsprojekt från idé till avslut”

Claes Beckman & Erik Alquist – kurslitteraturen ingår i kursavgiften

”Att ha haft möjligheten att gå kursen Leda i förändring har haft stor betydelse för mig både privat och i arbetslivet. Det har fått mig att se mer detaljerat på mitt sätt att kommunicera. Att nå ut och fram med det jag vill förmedla och att säga ja eller nej till omgivningen på ett motiverande sätt.

Anette Karlsson, Hälso-och friskvårdssamordnare, Stora Enso

”Formatet för utbildningen var väldigt lyckat då det gav utrymme för diskussioner och tankar från oss kursdeltagare samtidigt som vi hela tiden hade ett stöd i kurslitteraturen och från egenarbetet mellan träffarna. Allt detta under en kompetent och pedagogisk ledning av Eva Solberg.”

Maria Pettersson VD , Hammarö Energi

”En fantastisk utbildning med en engagerad, kunnig, strukturerad och lyhörd lärare. Utbildningen gav mig många insikter. Det jag lärde mig främst var vikten av att lyssna på alla oavsett åsikter, att vara kommunikativ på ett informativ och uppmuntrande sätt.”

Monica Törngren, Vie Coach- och företagspartner

 

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

 

Coachande förhållningssätt

I denna utbildning kommer vi arbeta med hur du kan bli ännu duktigare på att möta dina medarbetare och kunder. Målet är att ge konkreta verktyg hur du kan utveckla din kommunikation så att varje möte känns värdefullt och givande. Vi utgår från de kärnkompetenser som International Coach Federation (ICF) står för.

Utbildningens upplägg

Vi träffas 4 tillfällen med 4 veckors mellanrum där tid för reflektion och hemuppgifter ges. Vid varje utbildningstillfälle går vi igenom teori och verktyg och ger möjlighet att coacha varandra.

 Mellan mötestillfällena ges reflektionsuppgifter samt även möjlighet att träna på de moment vi går igenom. Som kursdeltagare krävs en egen insats i form av eget arbete mellan kurstillfällena och aktivt deltagande vid kurstillfällena. Hela utbildningen ska ses som en process där kunskap, träning, och insikter hur du agerar när du kommunicerar med andra människor.

 Målgrupp

Du som är intresserad av att aktivt bygga och utveckla dina relationer med både medarbetare och kunder.

Utbildningens mål

Efter utbildningen ska du:

 • Ha kunskap kring skillnaderna på coachning och mentorskap
 • Ha fått förståelse kring samtalsstrukturen vid ett coachande förhållningssätt
 • Ha fått tydliga verktyg hur du ska ställa kraftfulla frågor och utmana
 • Ha fått kunskap kring vilka kärnkompetenser som är viktiga vid ett coachande förhållningssätt
 • Ha verktyg och kunskap hur du ger feedback som förändrar och utvecklar
 • Ha fått tydliga verktyg hur du blir mer närvarande i samtalet och mötet
 • Ha fått träna på att coacha andra
 • Ha verktyg och kunskap hur du kan bli duktigare på att lyssna

”Eva har lotsat oss genom både teori och reflektioner. Mött oss med respekt och samtidigt utmanat oss. Tydlig och vänlig.”

 

”Eva är personlig, proffsig och skapar en trygghet i gruppen. Hon har varit tillåtande och släppt in alla i samtalen. Hon ser när någon har något på läpparna….”

 

”Bra och tydlig dokumentation och bra med repetition från förra gången innan vi går vidare. Bra med hemuppgifter. Du har utmanat oss på ett konstruktivt sätt.”

 

”Eva är klar, tydlig, konkret, engagerad som kursledare. Hon är bra på att lyssna.”

Maila eller ring Eva Solberg om du vill veta mer!