Soleva utvecklar människor och affärer

För att kunna nyttja hela din potential så krävs det att du utmanar dig själv och är villig att nyfiket utforska vad du kan förändra för att bli en ännu bättre ledare för dig själv och andra. Det kan innebära att du behöver inhämta mer kunskap kring ett ämne eller få insikter kring dig själv och ditt beteende. Ofta betyder det att du behöver ändra ett beteende, något som kräver motivation och uthållighet.

Soleva erbjuder skräddarsydda ledarprogram både för individ och grupp. Programmen bygger på långsiktighet för att möjliggöra förändringar och befästa nya beteende. Allt för att ge ett hållbart och äkta ledarskap.

För att inhämta inspiration eller fördjupa din kompetens erbjuder Soleva även utbildningar med inriktning på Affärsmannaskap, försäljning och kommunikation samt inspirationsföreläsningar inom ledarskap, förändring och kommunikation.

Varmt välkommen att kontakta Soleva om du har specifika önskemål så gör vi tillsammans en lösning som passar dig och ditt företag!