THE JOY OF LEADERSHIP banner

The core, the essence of effective leadership is personal flourishing

Eva Solberg och Marita Lekmo Eminens, startar ett nätverk som bygger på den senaste forskningen inom positiv psykologi. Vi använder utprovade modeller för vad ledare idag behöver för att frodas. Vad gör en fantastisk ledare och hur klarar vi att utnyttja vår egen och andras potential.

 

För vem?

Detta nätverk passar dig som vill driva förändringar och som drivs av mod och vilja till egen och andras utveckling.

Hur?

Diskussioner, lärande och erfarenhetsutbyte. Vi använder vår egen samlade erfarenhet och material och teorier av Tal Ben Shahar från Harvard University som är en välkänd föreläsare och författare i ämnet. Han har tillsammans med Angus Ridgway, från företaget McKinsey, summerat och identifierat kärnegenskaper och beteenden som är karakteristiska för fantastiska ledare i boken ” The Joy of Leadership” som du erhåller kostnadsfritt när du blir medlem.

Nätverksgruppen kommer ha 7-12 deltagare

 När och Var?

  • Vi träffas 6 gånger per år med start måndag 26 november 2018
  • Träffarna sker kl 13:00-16:30 på Eminens AB, Sandbäcksgatan 13 i Klara
  • Kostnad 12.500 kr +moms. Boken The Joy of leadership och annat material ingår i medlemskapet

 

Grupp 2:           Start fredag 8 februari kl 8:30-12:00

Anmälan

Skriv namn och företag och The Joy of Leadership i meddelanderutan här

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Eva -5672

Eva Solberg har mångårig erfarenhet av att leda och coacha både medarbetare och chefer. Hon har arbetat både nationellt och internationellt med både små och stora bolag exempelvis IKEA. Eva är utbildad ICF coach och certierad SIFL konsult inom Förändringsledning. 

 

 

 

Marita

Marita Lekmo, Eminens AB, har lång och gedigen erfarenhet inom ledarskap. Både som VD och managementkonsult. Hon har utvecklat ett koncept, ”Det goda ledarskapet” och arbetar långsiktigt med många ledare som går i personliga program. Marita studerande för Tal Ben Shahar och certifierad i Positiv psykologi. https://www.eminens.se