Copy of Clarity_of_Mind_ EVA

 Vi vill träffa dig i Clarity of Mind 2021!

Eva Solberg och Marita Lekmo Eminens, driver en utbildning /nätverk som bygger på värdeteori, Dr Hartmans teori om värde dimensionerna och den senaste forskningen inom positiv psykologi. Detta passar dig som vill driva hållbara förändringar och som drivs av mod och vilja till egen och andras utveckling.

Värdeteori ( Formal Value Science)

Genom tankeprofilen får du din egen tankemönsterkarta som visar hur du tänker och värderar, kommunicerar och fattar beslut. Men även hur du motiveras att göra förändringar.

Positiv psykologi

Du tränas i att utgå från dina styrkor, maximera din energi, fokusera, leda utifrån att vara autentisk och positiv och även hitta det meningsfulla i den dagliga aktiviteten.

Vi använder vår egen samlade erfarenhet och material och teorier av Tal Ben Shahar från Harvard University som är en välkänd föreläsare och författare i ämnet. Han har tillsammans med Angus Ridgway, från företaget McKinsey, summerat och identifierat kärnegenskaper och beteenden som är karakteristiska för fantastiska ledare i boken ” The Joy of Leadership” som du erhåller kostnadsfritt.

Nätverksgruppen kommer ha max 6 deltagare

 När och Var?

  • Vi träffas 6 gånger per år . Vi startar löpande upp grupper.
  • Träffarna sker  på Eminens AB, Sandbäcksgatan 13 i Klara
  • Kostnad 19.500 kr +moms. Din tankeprofil med individuell återkoppling och boken Joy of leadership ingår.

Anmälan: Skriv namn och företag och Clarity of Mind i meddelanderutan här

Läs mer på Clarity of Mind

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Eva -5672

Eva Solberg har mångårig erfarenhet av att leda och coacha både medarbetare och chefer. Hon har arbetat både nationellt och internationellt med både små och stora bolag exempelvis IKEA. Eva är utbildad ICF coach och certierad SIFL konsult inom Förändringsledning. 

 

 

 

Marita

Marita Lekmo, Eminens AB, har lång och gedigen erfarenhet inom ledarskap. Både som VD och managementkonsult. Hon har utvecklat ett koncept, ”Det goda ledarskapet” och arbetar långsiktigt med många ledare som går i personliga program. Marita studerande för Tal Ben Shahar och certifierad i Positiv psykologi. https://www.eminens.se