11 aug 2017
Kategori(er):
StockSnap_2USDVKPSWS

Leda i förändring – start 26 sept

Står du och ditt företag i startgroparna till förändring? Funderar du över hur du ska få med dig alla?

Passa på att gå diplomutbildningen ”Leda i förändring”. Du får konkreta verktyg i hur du bemöter motstånd samt en tydlig struktur hur du kan leda människor i förändringsprojekt. 

Om du vill veta mer om utbildningen läs mer Här

”Formatet för utbildningen var väldigt lyckat då det gav utrymme för diskussioner och tankar från oss kursdeltagare samtidigt som vi hela tiden hade ett stöd i kurslitteraturen och från egenarbetet mellan träffarna. Allt detta under en kompetent och pedagogisk ledning av Eva Solberg.”

Maria Pettersson VD , Hammarö Energi

 

”En fantastisk utbildning med en engagerad, kunnig, strukturerad och lyhörd lärare. Utbildningen gav mig många insikter. Det jag lärde mig främst var vikten av att lyssna på alla oavsett åsikter, att vara kommunikativ på ett informativ och uppmuntrande sätt.”

Monica Törngren, Vie Coach- och företagspartner