03 feb 2016
Kategori(er):
blogg3

Universal heartseminarium med Jörgen Tranberg

Jörgen Tranberg är en framstående komplementärmedicinsk terapeut och arbetar framförallt med kraniosakral osteopati tillsammans med sin bror Christer på den egna kliniken i Göteborg. Jörgen är en erkänd föreläsare och utbildare i USA och Europa.

Att ta del av Jörgen Tranbergs budskap där han bygger broar mellan biologi, matematik, kvantfysik och neuropsykologi kan vara en utmaning om man inte är bevandrad i de naturvetenskapliga ämnena, men otroligt spännande!

Spännande att få ta del av forskning och vetenskapliga bevis på saker som att cellerna i vår kropp reagerar när vi inte befinner oss i en för oss gynnsam miljö eller i en struktur som inte passar oss. Alltså med andra ord när vi inte trivs på exempelvis jobbet och med de arbetsuppgifter som vi gör.

Att få vetenskapligt bevisat att energin som du kan känna i ett rum du kommer in i inte bara är en känsla. Att vi sänder ut elektromagnetiska fält som går i varandra som består av kvarkar och busoner och att vi påverkas av detta. Inget nytt under solen men så intressant att få det vetenskapligt bevisat.

Jag reflekterar kring hur viktigt det är att vi verkligen tar ansvar för vårt välmående och vårt liv. Att när vi får en insikt, via vår kropp eller rent intellektuellt, verkligen agerar och gör något åt saken. Jörgen Tranberg förklarar att det finns en naturlag om polariteter. Kompression och expansion, ex vi andas in och andas ut. Hjärtat pumpar in och ut. Kompressionen behövs för överlevnad och skydd medan expansionen hjälper oss att släppa och utvecklas. Rent fysiskt så tar det otroligt mycket energi att vara i kompression, alltså i ett överlevnadsläge. Förblir kroppen i det stadiet alltför länge börjar den reagera. Exempelvis genom diskbrock och magsår.

Det är intressant att få helheten förklarad och hur allting hänger ihop. Det är precis det Jörgen Tranberg vill göra med projektet Universal Projektet. Han skriver:

”Det är viktigt att se helheten med ”hela” människan och relationen med miljöer som gynnar oss. Livet är mycket mer än det vi vanligen erfar fysiskt, vi är alla sammankopplande genom olika nätverk. Dessa nät har vi för att kunna få ha vår egen fria vilja, fatta våra egna beslut och att vara oberoende. Men det har även påverkat oss negativt, med stress, för höga krav och avskildhet.

Detta har gjort att vi faktiskt har tappat vårt eget inre, vårt eget ”nät”. Tillsammans kan vi återställa det gemensamma ”nätet”, förena alla delar som vi har och för att kunna se hela nätverket av orsaker och verkningar, en medvetenhetsprocess. Istället för att placera allt i olika fack som vi är så bra på, är det bättre att försöka förena och smälta samman saker till en enhet och försöka verkligen njuta av skillnaden dem i mellan och få ett bättre kollektivt samarbete med oss själva och andra i vår närhet.”

Ett bättre kollektivt arbete, ett ”win win tänk” där vi samarbetar och nyttjar våra resurser och olikheter. Ligger ju så rätt i tiden. Passar in i vad vi ser idag gällande trender i både marknadsföring, affärer och företagandet. Exempel på det är The sharing economy där Uber och Airbnb är intressanta affärsmodeller som ett alternativ för traditionell taxirörelse och hotell där kunder levererar till kunder. Ett annat exempel är den nya frilansekonomin där du inte längre är anställd utan arbetar som egenföretagare och samarbetar med likasinnade. Ett perfekt komplement till de större organisationerna.

Om du vill veta mer om Universal Heart och Jörgen Tranbergs arbete kika gärna in på www.universalheart.se.