22 mar 2016
Kategori(er):
IMG_0020

Intraprenörskap – Hur duktig är du på att uppmuntra idéer?

Jag har precis slutfört en tre veckors lång kurs i Affärsmannaskap där vi pratat om allt från affärsmässighet, affärsetik och entreprenör- och intraprenörskap. Så spännande frågor att diskutera och reflektera kring!

Vi kom in på företaget Nokia och varför de till slut blev uppköpta av Microsoft. Fram till 2012 var Nokia världens största mobiltillverkare, men har nu blivit omsprungen av Samsung. I juli 2015 deklarerade Nokia en 27-procentig minskning i försäljning och de senaste nio kvartalen har bolaget förlorat motsvarande mer än 43 miljarder kronor.

Vad hände egentligen?

Självklart så finns det många faktorer som påverkar varför Nokia hamnade där de gjorde, men en viktig parameter är att följa med omvärlden och dess utveckling. Gärna ligga före eller i framkant. Och ofta är det medarbetarna i företaget som sitter med nyckeln till utveckling gällande produkter och processer. Det här intraprenörskapet kommer in i bilden.

Intraprenörskap är helt enkelt entreprenörskap inom ett företag eller organisation. Det är förmågan att identifiera affärsmöjligheter och skapa resurser för att ta tillvara dessa möjligheter. Några av de klassiska egenskaperna hos en entreprenör är:

  • kreativitet
  • positiv syn på arbete
  • självständig
  • envishet och visionärt tänkande

Men vad händer när företaget är så stort att det inte räcker att förlita sig på entreprenörens drivkraft? Då är det viktigt att skapa förutsättningar för medarbetarna att ta initiativet till nya idéer som för företaget framåt. Alltså uppmuntra ett intraprenörskap!

Magnus Klofsten, professor i Innovation och Entreprenörskap på Linköpings universitet skriver i en artikel att han sett många bra exempel på intraprenörskap, men också många misslyckanden under åren. En central del är att vara medveten om att entreprenörskap inom ett företag är förenat med vissa risker, de kreativa personerna kanske inte är kvar om fem år och har valt att starta eget utifrån sin idé.

– Vad gör man då? Stoppar dem? Tvingar dem att lägga ner arbetet? Man måste tillåta avknoppningar, det går inte att begränsa entreprenörerna. I bästa fall kanske moderföretaget har en bra relation med det nya företaget, vilket kan komma båda parter till godo, säger Magnus Klofsten.

Han betonar även vikten av att ta in kompetens och kunskap utanför sitt eget företag. Att ledningen måste ha modet att våga ta in inspiration genom att anlita de bästa mentorerna, coacherna eller workshopledarna. Dessutom måste satsningen involvera alla olika delar av företaget, det får inte ske i isolerade enheter. Det sista rådet är också att uppmana företagsledningen att ha ett tioårsperspektiv. Personer försvinner och därmed kompetens, våga rekrytera med framtiden i sikte.

Så sammanfattningsvis några tips för att få ha kvar duktiga kreativa medarbetare:

  • Öka rörligheten internt för att bättra på chanserna att rätt person hamnar på rätt plats
  • Skapa forum för nätverkande över gränserna internt och externt
  • Var noga med att inte bestraffa misstag – se dem som viktigt lärande i intraprenörsprocessen.
  • Se över planerings- och budgetarbetet så att det finns utrymme för utvecklingsarbete och inte bara för det som idag är kärnaffären.
  • Visa upp bra exempel och goda interna föredömen, till exempel genom storytelling.

”If you don´t change, you shall be removed from the competition”