yanoda_china_park

OM FÖRELÄSNINGAR

Vill du och ditt företag ha energi och inspiration? Få möjlighet till reflektion och möjlighet att stanna upp i den dagliga verksamheten.

Soleva erbjuder olika temaföreläsningar där egna erfarenheter kopplas ihop med den senaste teorin inom området med verkligheten som utgångspunkt. Nedan följer exempel på några av de föreläsningar jag håller.

Kommunikation – Hur når jag fram med mitt budskap?

Vi har alla olika sätt att kommunicera och tolka budskap. Under denna föreläsning utforskar vi vad det innebär att ha olika kommunikationsstilar. Du får en förståelse för hur andra tänker och hur de sorterar sina tankar och vad de väljer att kommunicera. Att som arbetsgrupp få en bättre förståelse och insikt att vi kanske menar samma saker men uttrycker det olika kan leda till en större effektivitet.

Du får även praktiska tips kring vad du bör tänka på vid första mötet med en person eller när du håller en presentation.

Kommunikation är så otroligt mycket mer än de ord du uttrycker. Kläder, utstrålning, kroppshållning och röst är några komponenter som påverkar om du når fram med ditt budskap.

Ledarskap – Från chef till Coach

Vad är skillnaden mellan chefskap och ledarskap? För att vara en god ledare är det viktigt att veta vilket förhållningssätt du ska ha som chef gentemot kollegor och medarbetare. Och vad innebär det att vara ledare i dagens samhälle jämfört för 10-20 år sedan?

Igår var det auktoritära ledarskapet normen och idag ser vi ett mer relationsskapande ledarskap med ett coachande förhållningssätt. Förutom kompetens och erfarenhet krävs idag även en emotionell intelligens. En förmåga att lyssna in medarbetarna och våga delegera så att de får möjligheten att ta ansvar och växa.

Dagens föreläsning ger dig möjlighet att reflektera över ditt eget ledarskap och ger även perspektiv vad framtidens ledarskap innebär.

Förändring och utveckling – Förändring gör ont!

Det enda du med säkerhet vet, är att om du fortsätter att göra exakt samma saker så kommer du få exakt samma resultat. Att omgivningen förändras och konkurrenter hela tiden utmanar, är en annan faktor som du kan vara säker på.

Förändringsprocesser i dagens företag är vardag för väldigt många. Men hur reagerar vi i olika skeenden? Och varför är det så svårt att få med alla på tåget?

Du får tips om hur du kan möta människor som vägrar att förändra sig själv och sina rutiner och hur du genom att ändra beteenden kan nå en beständig förändring.

Mål och motivation

Att hitta inspirerande och motiverande mål för medarbetarna i en organisation kan vara en stor utmaning. En nyckel vi pratar om är om de styrs av motivation eller hotivation.

Hur bör målen se ut för att de lättare ska nås? Vi går igenom olika faktorer som är väsentliga för att alla ska känna motivation och engagemang för att nå företagets mål.

En annan nyckelfaktor för långsiktig framgång är tid för reflektion och utvärdering av projekt eller arbetsuppgifter som gör att vi hela tiden utvecklas och inte gör om samma misstag. Du får tips om hur du kan integrera detta i den dagliga verksamheten.